כניסת לקוחות
האתר נבנה ע"י עתיד הנדסת תוכנה. הנתונים והמידע באתר הינם למטרת מתן אינדיקציה בלבד - הנתונים הקובעים הם הנתונים הקיימים בחברות הביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות ההשתלמות וכיוצ"ב. אין להסתמך על הנתונים והמידע באתר ללא פנייה לנציג השירות המוסמך